Peters Vastgoed
“Ook benieuwd naar uw mogelijkheden in het buitenland? Neem dan contact op met ons kantoor. We staan u graag te woord met nadere informatie.”
Investeren in koeien met oog op de toekomst. Bekijk hier meer

REV-Taxatie

REV-Taxatie

Taxatie
"Een vakkundige taxatie kan u de nodige helderheid verschaffen bij de waardering in het kader van aan- en verkoop van onroerend goed, bedrijfsopsplitsing of herstructurering, gewassen, materialen en machines, maar ook met betrekking tot fiscale waardering, financieringsonderbouwing of bedrijfsbeëindiging. Bij het opstellen van een professioneel taxatierapport werken wij samen met of in opdracht van accountants, banken, notarissen en de belastingdienst.

Recognised European Valuer (REV)

Recognised European Valuer (REV) is een internationaal erkende en beschermde titel die onder voorwaarden wordt toegekend aan taxateurs van vastgoed. De titel wordt verleend door VBO Makelaar onder auspiciën van TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. De titelverlening vindt plaats als aantoonbaar aan de eisen van het REV-certificatieschema wordt voldaan. Het REV-certificatieschema borgt dat individuele taxateurs op een onderscheidend niveau in de markt opereren met de European Valuation Standards (EVS) als normstelling.

TEGoVA bevordert de ontwikkeling van de taxatieprofessie en de harmonisering van taxatiestandaarden binnen Europa, onder meer door het ontwikkelen en beheren van de European Valuation Standards (EVS) en het REV-certificatieschema.

Het REV-certificatieschema borgt dat individuele taxateurs op een onderscheidend niveau in de markt opereren met de EVS als normstelling. Taxateurs die aan de eisen van dit certificatieschema voldoen ontvangen een persoonsgebonden certificaat en zijn gerechtigd tot het voeren van de beschermde titel ‘Recognised European Valuer’ (Erkend Europees Taxateur). Een REV-taxateur wordt geregistreerd in het internationale REV-register van TEGoVA. Voor opdrachtgevers op lokaal én (inter)nationaal niveau is daarmee zichtbaar dat de taxateur beschikt over een grensoverschrijdende kwalificatie als professional. Ook is een REV-taxateur  gerechtigd om persoonsgebonden het REV-logo te voeren en gebruik te maken van een persoonlijk TEGoVA-stempel met naam en certificaatnummer."

Op 8 juni 2016 heeft Hans Peters, tijdens de PROVADA in de RAI in Amsterdam, uit handen van de Europese voorzitter van TEGoVa de REV-titel mogen ontvangen.

Taxatie