Peters Vastgoed
“Ook benieuwd naar uw mogelijkheden in het buitenland? Neem dan contact op met ons kantoor. We staan u graag te woord met nadere informatie.”
Investeren in koeien met oog op de toekomst. Bekijk hier meer

Onteigening

Onteigening

Wordt u geconfronteerd met een al dan niet gedwongen onteigening, planschade of nadeelcompensatie, maar twijfelt u eraan of u wel of niet een adviseur in moet schakelen? Met ons vrijblijvende adviesgesprek kunnen we u wellicht de juiste handvaten geven waar u mee verder kunt. Mocht u daarna gebruik willen maken van onze diensten, dan kunnen wij u terzijde staan met de waardering van uw huidige eigendom en de mogelijke herinvestering. Het gaat hierbij om zaken zoals nieuwbouwbegroting, teeltonderbreking met eventuele tijdelijke inkomstenderving, 'nieuw-voor-oud'- bepaling, investeringsschadevergoeding, en dergelijke.

Het vrijblijvende adviesgesprek geldt niet alleen voor particulieren en bedrijven, maar ook voor overheden. Maak gebruik van onze kennis en onze deskundigheid!

Bedrijfsverplaatsing en (gezamenlijke) onteigeningstaxatie

OnteigeningBij de herontwikkeling van het gebied waarin u met uw onderneming bent gevestigd, zult u benaderd worden door een gemeentelijk verwerver of een ontwikkelaar die u een voorstel doet om uw onroerende zaak te verkopen. Het is van belang zeer kritisch met eventuele aanbiedingen om te gaan.

U zult als voorwaarde voor uw medewerking volledig schadeloos gesteld willen worden voor wat betreft uw vermogens- en inkomenspositie. De hoogte van de door u te ontvangen schadevergoeding in geld en eventuele andere vergoedingselementen in natura zijn daarbij essentieel.

Bij inschakeling van een gecertifiveerde onteigeningstaxateur bent u verzekerd van een deskundig advies en professionele begeleiding in uw onderhandelingsproces.

 

De onteigeningswet kent o.a. de volgende schadebestanddelen:

  • vermogensschade
  • gekapitaliseerde inkomensschade
  • bijkomende schade (verhuiskosten, kosten van herinrichting, deskundigenkosten, etc.)

Indien sprake is van een onteigening en u bent het hier ten principale mee oneens, dan zult u daarover dienen te procederen. In een dergelijk geval zult u juridische bijstand van een gespecialiseerde onteigeningsadvocaat moeten inwinnen. Onze rol als onteigeningsdeskundige is in dit geval, naast de taxatie van de bedrijfsschade, het voeren van onderhandelingen, al dan niet gezamenlijk met uw advocaat.

Neem bij vragen gerust contact op met ons kantoor. We staan u graag te woord voor nader advies.