Peters Vastgoed
“Ook benieuwd naar uw mogelijkheden in het buitenland? Neem dan contact op met ons kantoor. We staan u graag te woord met nadere informatie.”
Investeren in koeien met oog op de toekomst. Bekijk hier meer

Hans Peters

Hans Peters

Hans Peters komt uit een grote agrarische familie. Vanuit het Brabantse land zijn ze in 1991 naar Groningen verhuisd, om daar een melkveebedrijf met meer omvang voort te zetten. Hans heeft daardoor van jongs af aan al een grote affiniteit met de agrarische sector en weet vanuit eigen ervaring wat het is om ergens opnieuw te starten. Hij heeft na het VWO de HAS gedaan en is daarna door gaan studeren aan de Wageningen Universiteit in de richting Veeteelt. Tijdens zijn studie heeft hij ruim een half jaar in de Verenigde Staten gewoond.

Hans is gecertificeerd als register-makelaar-taxateur, is lid van VBO-makelaar, voorzitter van de sectie Agrarisch Vastgoed van VBO-makelaar en staat tevens ingeschreven in het NRVT (Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs). Sinds het voorjaar van 2016 mag hij ook de REV-titel dragen. 

Recognised European Valuer (REV) is een internationaal erkende en beschermde titel die onder voorwaarden wordt toegekend aan taxateurs van vastgoed. De titel wordt verleend door VBO Makelaar onder auspiciën van TEGoVA, The European Group of Valuer’s Associations. De titelverlening vindt plaats als aantoonbaar aan de eisen van het REV-certificatieschema wordt voldaan. Het REV-certificatieschema borgt dat individuele taxateurs op een onderscheidend niveau in de markt opereren met de European Valuation Standards (EVS) als normstelling.

TEGoVA bevordert de ontwikkeling van de taxatieprofessie en de harmonisering van taxatiestandaarden binnen Europa, onder meer door het ontwikkelen en beheren van de European Valuation Standards (EVS) en het REV-certificatieschema.

Tevens is Hans ingeschreven bij het BIV (Belgisch Insituut voor Vastgoedmakelaars) als occasioneel makelaar.

Naast zijn adviserende rol, bemiddelt hij bij de aan- en verkoop van boerderijen, agrarische gronden en productierechten in zowel Nederland als het buitenland. Ook is via Q&Q Farming door de jaren heen een professioneel emigratiekantoor met nevenactiviteiten opgezet. In dit kader heeft hij een groot vertrouwen gekregen van melkveehouders. Voor Hans Peters geldt: "afspraak is afspraak" en samen met zijn servicegerichtheid zijn dit de juiste eigenschappen om zijn klanten correct te adviseren en te ondersteunen bij aan- en verkooptransacties.

Sinds 2012 zet hij samen met zijn broer Wim het levenswerk van zijn ouders voort op een grootschalig melkveebedrijf te Bedum (Gr.)