Taxatie

Peters Vastgoed bv staat als agrarisch makelaar in heel Nederland midden in de agrarische sector. Daarnaast hebben we extra affiniteit met de agrarische sector middels ons eigen agrarische bedrijf. Transacties met onroerend goed en productie- en betalingsrechten vertegenwoordigen vaak grote waarden. Wij kunnen voor u het gehele traject van de aan- of verkoop verzorgen. Ook op het gebied van onteigening zijn we specialist. Ook de uiteindelijke prijsonderhandelingen behoren uiteraard hiertoe.

Denk in het algemeen aan kadastrale recherche, bestemmingsplanonderzoek, beoordeling van onroerend goed, onderhandelingen over verpachtersaandeel, etc.